UA | DE

Dane spółki

Radiology Therapeutic Center Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

31-826 Kraków,  os. Złotej Jesieni 1

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‑ Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394580

NIP: 679-307-29-82

REGON: 122000988

kapitał zakładowy: 50 000 złotych na góręna górę