UA | DE

Multidyscyplinarnie o onkologii

Zachorowalność na choroby nowotworowe stale rośnie. Tymczasem wyniki leczenia onkologicznego przedstawione jako 5-letnie odsetki przeżyć wynoszą około 45-60% w krajach Unii Europejskiej, 55-65% w Stanach Zjednoczonych oraz około 40% w Polsce. Te dane wyraźnie pokazują, że dyskusja na temat skutecznego leczenia onkologicznego ma u nas głębokie uzasadnienie. Dlatego sieć Amethyst zainicjowała akcję MULTIDYSCYPLINARNIE O ONKOLOGII, w ramach której planowane są dni otwarte w Centrum Radioterapii w Krakowie, konferencje i spotkania specjalistyczne. Do tej pory odbyły się dwie edycje akcji:

EDYCJA 1.  Wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego

Zadaniem akcji było zainicjowanie dyskusji o leczeniu skojarzonym, które polega na zastosowaniu kilku metod terapii u tego samego pacjenta. Ich rodzaj i sekwencja zależy od rodzaju nowotworu, stanu zaawansowania a także od stanu klinicznego chorego. Najczęściej stosuje się chirurgię, leczenie systemowe i radioterapię. Zgodne z zasadami Evidence Based Medicine leczenie skojarzone umożliwia uzyskanie najlepszych wyników leczenia, pozwala na oszczędzenie narządów i poprawia jakość życia chorych.

Leczenie skojarzone zalecają obecnie wszystkie wytyczne, standardy i zalecenia na świecie. Niestety dostęp w Polsce do tego rodzaju terapii jest ciągle znacznie ograniczony. Może mieć to związek z przeszkodami mentalnymi, logistycznymi i finansowymi. Ponadto leczenie to związane jest ze zwiększeniem działań niepożądanych, wymaga zastosowania terapii wspomagającej. Decyzja o zastosowaniu leczenia skojarzonego powinna być poprzedzona rozważną dyskusją kilku specjalistów (zespół wielospecjalistyczny) oraz przedstawieniem koncepcji leczenia, możliwych powikłań samemu pacjentowi, który podejmuje ostateczną decyzję.

Koncepcja zespołów wielospecjalistycznych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w latach 40. XX wieku. W Europie pierwsze zespoły wielospecjalistyczne utworzono w Wielkiej Brytanii na początku lat 90. Powoływanie zespołów wielospecjalistycznych jest zalecane przez większość onkologicznych towarzystw naukowych, między innymi ASCO, EAU, ESTRO, ESMO, BASO.

Seminarium MULTIDYSCYPLINARNIE O ONKOLOGII - wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego odbyło się 11 grudnia 2013 roku w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Wśród prelegentów znaleźli się prof. dr hab. med. Ion Christian Kiricuta prof. dr hab. med. Sergiusz Nawrocki, prof. dr hab. med. Razvan Galalae, prof. dr hab. med. Jan Zapała i dr n. med. Piotr Koralewski. Sesję prowadził dr n. med. Marcin Hetnał. Seminarium objął patronatem prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski,konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej.


EDYCJA 2. Skuteczność leczenia i jakość życia pacjenta celem nowoczesnej radioterapii onkologicznej

Wykrycie nowotworu jest dla każdego dramatycznym momentem w życiu, a dodatkową trudność dla pacjenta i jego najbliższych stanowi pobyt w szpitalu, konieczność poddawania się chemio- czy radioterapii oraz wpływ leczenia na jego samopoczucie i normalne funkcjonowanie. Chociaż nadrzędnym celem pozostaje wciąż walka z chorobą nowotworową, coraz częściej w medycynie podkreśla się również wagę dbania o codzienny dobrostan chorego. Troska o jakość życia chorych na raka jest jedną z głównych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Dzięki optymalnie dobranemu leczeniu, ale także wsparciu psychologicznemu pacjenta w radzeniu sobie z chorobą czy w doborze właściwej diety można znacząco poprawić jego samopoczucie, zmniejszać skutki uboczne terapii. Ważne jest również wdrażanie najnowszych rozwiązań w medycynie. 

Druga edycja MULTIDYSCYPLINARNIE O ONKOLOGII - Skuteczność leczenia i jakość życia pacjenta celem nowoczesnej radioterapii onkologicznej odbyła się 28 października 2015 roku w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jej uczestnicy - specjaliści z kraju oraz międzynarodowe autorytety w dziedzinie onkologii - rozmawiali o nowoczesnych technologiach medycznych. Ich założeniem jest nie tylko wyleczenie czy wydłużenie życia chorego, ale zachowanie jakości życia ocenianego jako możliwość dobrego funkcjonowania i zachowania dobrostanu psychicznego w obliczu choroby nowotworowej.

Wśród prelegentów obecni byli m.in. prof. dr n. med. Anca Lidia Grosu, kierownik Katedry Radioterapii w Szpitalu Uniwersyteckim we Freiburgu, prof. dr n. med. Guy Storme z Kliniki Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego UZ w Brukseli oraz prof. dr n. med. Razvan Galalae, dyrektor medyczny sieci Amethyst Radiotherapy,  kierownik Kliniki Radioterapii w Szpitalu EVK w Gelsenkirchen. Podczas konferencji omówiono także kwestię polskich potrzeb z zakresu terapii onkologicznej i małopolskie doświadczenia Centrum Radioterapii Amethyst. Sesję prowadził dyrektor Centrum dr n. med. Marcin Hetnał.

na góręna górę