UA | DE

Technologia

Nowoczesna radioterapia jest możliwa dzięki ścisłej współpracy medycyny, technologii i informatyki.  Najnowszej generacji akceleratory umożliwiają używanie licznych pól napromieniania i ścisłe określenie dawki. Technologia IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) pozwala na przestrzenne rzeźbienie dawki promieniowania, aby dokładnie napromienić nieregularną objętość guza, oszczędzając zdrowe tkanki wnikające w obszar chorobowy. W tak prowadzonym leczeniu planowanie  odbywa się przy użyciu zaawansowanych programów komputerowych, połączonych sieciowo z tomografem komputerowym lub rezonansem magnetycznym.

W zakresie sprzętu i technologii sieć ośrodków Amethyst współpracuje ze szwedzka firmą Elekta, dostawcą najnowocześniejszego, najbardziej zaawansowanego sprzętu do radioterapii na świecie.  Rozwiązania Elekty w zakresie onkologii i neurochirurgii są wykorzystywane w 6 000 szpitali na całym świecie. Firma współpracuje z najlepszymi ośrodkami klinicznymi i uczestnicy w pracy wielu zespołów badawczych.

W sieci Amethyst stosowane są najnowsze, najskuteczniejsze i w pełni precyzyjne rozwiązania Elekty. Elekta VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) to wielołukowa dynamiczna technika radioterapii realizowana poprzez określony obrót głowicy akceleratora z jednoczesną modulacją intensywności  wiązki w trakcie obrotu. Łączy w sobie technikę łukową oraz IMRT. Pozwala przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod. Zalety technologii Elekta VMAT stosowanej w Centrum Radioterapii Amethyst:

  • Technologia 3D wykorzystywana w systemach Elekta wpływa na istotny wzrost precyzji wiązek promieni nakierowanych na guz. Niezależnie od jego kształtu i rozmiarów napromienienie zdrowej tkanki jest w sposób wyraźny ograniczone, co zmniejsza ryzyko reakcji ubocznych.
  • Elekta VMAT pozwala na podawanie optymalnych dawek terapeutycznych, co zapewnia wydajność terapii i zwiększa szanse całkowitego wyleczenia nowotworu.
  • Bezpośrednio w trakcie terapii lekarze obserwują  guz i dostosowują terapię tak, by dawka napromieniania była odpowiednia, a zdrowa tkanka była jak najmniej narażona.
  • Przy użyciu Elekty VMAT czas trwania sesji radioterapeutycznych skraca się do 8-12 minut (samo napromienianie trwa tylko 2-4 minuty), co wyraźnie podnosi komfort pacjenta. Nawet w przypadku chorych, którzy nie mogą przez dłuższy czas utrzymać jednej pozycji, precyzja naświetlania pozostaje niezakłócona.
na góręna górę